Lesson Title
በሃይማኖት መጽናት እንዳለብን
የፀጋ ስግደት ለቅዱሳን እንደሚገባ
ስለ እጣን
ስለ መስቀል
ስለ በዓላት መከበር
ስለ ፆም
ስለ ፅዋ ማኅበር
ስለ ስካር አስከፊነት
ስለ ጸበል ፈዋሽነት
ሰለ ስእለት
ሰለ ታቦት
ስለ ጥምቀት
ስለ መንፈሳዊ ውጊያ
ስለ መዳን የዘላለም ሕይወት
ስለ በአድ አምልኮ አስከፊነት
በጭንቅ ጊዜ የሚነበብ
ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው
ስለ መለያየት አስከፊነት
የቅዱሳን< አማላጅነት በአፀደ ነፍስ
የቅዱሳን አማላጅነት በአፀደ ስጋ
ህያዋን የተባሉትስ እነማን ናቸው
ሙታን የተባሉት እነማን ናቸው
ኢየሱስ ክርስቶስ ተማላጅ እንጂ አማላጅ አይደለም
ከሐሰተኞች ነብያት ተጠበቁ
ከክርስቲናዊ ጋብቻ በተመለተ
አይበጃችሁምና ከአባቶቻችሁ አምላክ ከእግዚአብሔር አትዋጉ